Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)
(2008-03-07)

Poniżej do pobrania opracowane zasady wyceny. Na dzień 7.03.2008 roku brak danych dot. uzgodnienia tych zasad z ministerstwem.

 

WYCENA DLA CELÓW FINANSOWYCH

WYCENA DLA CELÓW PUBLICZNYCH

OPERAT SZACUNKOWY

WARTOŚĆ RYNKOWA i WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA

WARTOŚCI INNE NIŻ WARTOŚĆ RYNKOWA

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE

PODEJŚCIE DOCHODOWE