Walne Zebranie Towarzystwa
(2019-04-12)

29 kwietnia 2019 r.

Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych podjął uchwałę o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Towarzystwa. Szczegóły w zakładce "Walne Zebranie Towarzystwa"