Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
Szkolenia
Informacje ogólne
(2007-02-22)

Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych wynika wprost z art. 175 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

 

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

 

Sposoby:

- doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

- dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, oraz

- sposób oceny spełnienia tego obowiązku

uregulowano w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

 

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych odbywa się przez:

1) ukończenie organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, warsztatów, w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat, oraz

2) ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów lub

3) udział w konferencjach lub sympozjach naukowych, lub

4) własne lub współautorskie publikacje książkowe, lub

5) własne lub współautorskie artykuły w czasopismach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.)

 

Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym (rok kalendarzowy) rzeczoznawca majątkowy wykonał działania w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12 punktów określonych zgodnie z tabelą, w tym ukończył warsztaty, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą.

 

W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, w tym ukończył warsztaty, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 25 kwietnia 2018 r. (poz. 811)

 

LICZBA PUNKTÓW PRZYSŁUGUJĄCA ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W § 2 ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Forma doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Liczba punktów

1

2

3

1

Ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe

1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym warsztacie

2

Ukończenie szkoleń lub kursów

1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

3

Ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych

6 punktów za każdy z rodzajów działań, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

4

Udział w konferencjach lub sympozjach naukowych

1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

5

Własne lub współautorskie publikacje książkowe

4 punkty za jedną publikację książkową, jednak nie więcej niż 8 punktów w danym okresie rozliczeniowym

6

Własne lub współautorskie artykuły w czasopismach

2 punkty za jeden artykuł, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym

* Godzina uczestnictwa jest jednostką czasową trwającą 45 minut

 

 

                                                           Powrót na stronę główną

Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.