Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
XXVII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych
Komunikat nr 2
(2007-02-22)

Harmonogram Konferencji

 

XXVII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Komunikat nr 2

 
 
 

13 września 2018

14 września 2018

9:30 – 10:30 Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45 wykład

Stopy zwrotu z inwestycji w apartamentach na wynajem - dr George Dogarescu

10:30 – 11:00 Powitanie i wprowadzenie uczestników konferencji; wystąpienia zaproszonych gości - Halina Jaskulska

Debata dotycząca nowych kierunków w podejściu dochodowym wyceny nieruchomości

11:00 – 11:15 Prezentacja prelegentów i przybliżenie problematyki konferencji – Tomasz Luterek

9:45 – 10:15 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

"Aktualne prace nad zmianami w Standardach wyceny" - Barbara Majewska Przewodnicząca Komisji Standardów w PFSRM

11:15 – 11:45 wykład

wystąpienie Prezydenta TEGOVA - Krzysztof Grzesik

10:15 – 10:45 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

„Koncepcje podejścia dochodowego w szkołach wyceny nieruchomości” - prof. Ewa Kucharska - Stasiak

11:45 – 12:15 wykład

"Dekret Warszawski - procedury prawne, sposób ich realizacji i skutki dla miasta i właścicieli nieruchomości" - Henryk Jędrzejewski

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

12:15- 12:30 Przerwa kawowa

11:00 - 11:30 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

Główne zmiany proponowane w projekcie standardu "Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości" - Marcin Malmon

12:30 – 13:00 wykład

„Jak w opracowaniu „Straty Warszawy 1939 – 1945 raport” oszacowano straty w nieruchomościach” – dr Monika Nowakowska

11:30 - 12:00 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

"Rodzaje stóp w podejściu dochodowym" - Marta Jurek

13:00 – 13:30 wykład

„Ustalenie wartości przedwojennych obciążeń hipotecznych w kontekście określania wartości reprywatyzowanych praw do nieruchomości” - prof. dr hab. Mirosław Kłusek

12:00 - 12:30 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

Techniki hybrydowe, co to jest? Wady i zalety technik hybrydowych.

Czy można je uznać za zgodne z polskimi regulacjami dotyczącymi wyceny? " - Agnieszka Jachowicz

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

12:30 - 13:30 - Przerwa obiadowa

14:30 – 15:00 wykład

"Określenie wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i powojenną nacjonalizację"- dr Tomasz Luterek

13:30 - 14:00 (20 minut wykład + 10 minut dyskusja)

"Zastosowanie zasady współmierności w metodzie zysków" oraz "Wykorzystanie metody zysków do określania wartości czynszu rynkowego nieruchomości" - dr Dariusz Trojanowski, Mirosława Czaplińska

15:00 – 15:30 wykład

Rzeczoznawca majątkowy w średniowiecznej Polsce - Jan Kurylczyk

14:00 - 14:30 Dyskusja i wnioski dotyczące

problemów związanych z podejściem dochodowym

15:30 – 16:00 Dyskusja dotycząca problemów

związanych z reprywatyzacją

14:30 - 15:00 Zakończenie konferencji

wraz z przekazaniem statuetki PFSRM organizatorowi kolejnej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Część wieczorowa

18:00

obchody związane z XXV leciem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wręczenie odznak Amicusa oraz wręczenie odznak Federacyjnych

 

 

Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.