Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
Grupy zbierające dane
POMORSKIE KONSORCJUM RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PKRM
(2007-02-22)

Konsorcjum ma na celu prowadzenie bazy danych, doskonalenie warsztatu rzeczoznawcy, wymianę informacji o parametrach rynkowych, technicznych i prawnych nieruchomości, przeciwdziałanie dumpingowi, przestrzeganie etyki zawodu rzeczoznawcy majątkowego, promowanie PKRM.

Niniejsza strona skierowana jest dla wszystkich Rzeczoznawców Majątkowych zainteresowanych pracą w bazie danych prowadzonej przez Pomorskie Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych.

Zawarte są tu:
bieżące sprawy dotyczące prowadzenia bazy danych, Informacje o Konsorcjum i opracowania rynku nieruchomości, a także


W dniu 31 marca 2004 r. zostało zawiązane przez 16 rzeczoznawców majątkowych Pomorskie Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych (PKRM).
Pomorskie Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych to grupa rzeczoznawców majątkowych powołana do współpracy przy tworzeniu bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości, stawkach czynszowych i nieruchomościach będących przedmiotem transakcji.
Wymiana danych oparta jest na programie WALOR ogólnopolskiego systemu wymiany danych transakcyjnych dla rzeczoznawców majątkowych PARTNER.

Serwisy internetowe związane z systemem PARTNER:
 • www.pronet.com.pl - oprogramowanie dla rzeczoznawców majątkowych
 • www.wycena.com.pl - regionalne bazy danych o rynku nieruchomości


 • PKRM stworzył regulamin bazy danych, który w zarysie reguluje, że:
 • uczestnikiem bazy danych może być każdy rzeczoznawca majątkowy, który nie bierze udziału w konkurencyjnym przedsięwzięciu,
 • baza danych o rynku nieruchomości prowadzona będzie w systemie komputerowym z wykorzystaniem programu Walor firmy ProNet w Katowicach,
 • każdemu uczestnikowi przydzielony zostaje obszar i zakres rynku z terenu w szczególności województwa pomorskiego, w celu zbierania informacji o transakcjach rynkowych,
 • uzyskane informacje przesyłane są na serwer i udostępniane pozostałym uczestnikom,
 • wpisywanie informacji odbywa się na bieżąco nie rzadziej niż co 3 miesiące,
 • funkcje kontrolne nad działalnością PKRM sprawują liderzy wybierani na okres 1 roku,
 • wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem danych uczestnicy ponoszą indywidualnie.

Obecni liderzy to:


AKTUALNY STAN ZASOBÓW

Nasza informatyczna baza obejmuje terytorialnie zdecydowaną większość woj. pomorskiego i północną cześć woj. warminsko-mazurskiego.

Baza obejmuje 116 545 transakcji (stan na 17.10.2008), w tym:

 • nieruchomości zabudowane 17 608
 • nieruchomości lokalowe 44 624
 • nieruchomości gruntowe 54 043
 • stawki czynszowe 270

Piotr Nowak 17.10.2008.

Podział obowiązków przedstawia się następująco:
 1. Izabela Osińska - lider ds. organizacyjnych (prowadzi sprawy członków PKRM, umowy, przyjmuje nowych uczestników, reprezentuje PKRM na zewnątrz).
 2. Piotr Nowak - lider koordynator ds. Programu WALOR, kontaktów z firmą PRONET , udzielania lub blokowania dostępu do bazy na wniosek jednego z liderów kontrolerów. Reprezentacja PKRM na zewnątrz. Lider kontroler; pow. lęborski, słupski i inne obszary nie objęte przez innych liderów.
 3. Sławina Kosmulska - lider kontroler ;pow. kościerski, miasto Gdynia.
 4. Zbigniew Perucki - lider kontroler -całość obszaru bazy
 5. Artur Kełpiński - lider kontroler- miasto Sopot, pow. bytowski, pow. chojnicki
 6. Roma Gwoźdź - lider kontroler- pow. gdański, nowodworski, tczewski, kwidzyński, malborski, sztumski, iławski, elbląski.
 7. Krzysztof Laskowski - lider kontroler-pow. miasto Gdańsk.Uprawnienia liderów  dot. czasowego blokowania dostępu do bazy dla uczestników, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. O blokowaniu dostępu uczestnicy są informowani, a ponowny dostęp do bazy jest możliwy po uzupełnieniu brakujących danych. Sprawy wykluczenia są tak, jak do tej pory rozpatrywane na zebraniach w głosowaniu. Wprowadzono obowiązek uczestnictwa w zebraniach rozliczeniowych i składania oświadczeń o wypełnieniu obowiązków dot. wprowadzenia transakcji z przydzielonego obszaru.

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków w okresie rozliczeniowym

Wszyscy chętni do pracy przy tworzeniu bazy danych mogą zapoznać się z umową konsorcjum, którą udostępni Piotr Nowak - arkada@orange.pl

Realizując zapis § 9 pkt. 11 Statutu PTRM - monitorowanie rynku nieruchomości w tym prowadzenie bazy danych - Zarząd podjął uchwałę, że realizacja tego celu nastąpi między innymi poprzez Pomorskie Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych. Ponadto wyraził zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa informacji i materiałów Pomorskiego Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych. W sprawie zakupu programu Walor, czy pytań w związku z obsługą programu proszę kontaktować się z Piotrem Nowakiem.

Pragniemy, aby wprowadzane dane były rzetelne i nieobarczone błędami przeoczeniami przez rzeczoznawców. Opracowywana formuła zbierania danych czynszowych w excelu, na nasz wniosek doprowadziła do poszerzenia programu Walor przez autora w Katowicach o cześć dot. czynszów. Obecnie już dostępna jest wersja programu WALOR3 obejmująca m.in. część dot. wyceny dochodowej w metodzie inwestycyjnej opracowanej na podstawie wytycznych przygotowanych przez nas, jak również inne modyfikacje programu wg. naszych wskazówek. 

Jest nas obecnie 55 osób !

Członkowie PKRM w głosowaniu wyrazili chęć współpracy z innymi grupami w kraju w zakresie wymiany danych dot. transakcji ponadregionalnych. Przedstawiciele PKRM uczestniczyli w  Ogólnopolskiej Konferencji w Łodzi dot. wymiany pomiędzy grupami transakcji ponadregionalnych.


Przedstawiamy opracowania członków Konsorcjum dot. rynku nieruchomości przygotowane przy wykorzystaniu informatycznej bazy cen transakcyjnych w programie WALOR.

Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.