Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
Ubezpieczenie OC
Pismo informacyjne
(2007-02-22)

Prezydenta PFSRM

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Podobnie jak w latach ubiegłych pragniemy zapewnić Wam ogólnopolską obsługę ubezpieczeniową na warunkach wynegocjowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (Federacja) z Firmą Ubezpieczeniową  PZU S.A. (PZU S.A.) Udało nam się w drodze prowadzonych negocjacji uzyskać dla Was korzystniejsze, niższe stawki ubezpieczenia OC, a także wynegocjować dostępność nowych produktów, takich jak ubezpieczenie dla biegłego, komisji opiniującej lub współpracowników rzeczoznawcy. Jak pamiętacie przez ostatnie 3 lata współpracowaliśmy z firmą iExpert.pl S.A. Niestety z przyczyn od nas niezależnych firma  iExpert.pl S.A. nie podjęła decyzji o dalszym kontynuowaniu współpracy z Federacją na rok 2018.W związku z okolicznością, iż porozumienie z firmą iEkspert.pl S.A. o obsłudze ubezpieczeń oferowanych przez PZU S.A. na warunkach wynegocjowanych z Federacją wygasa 31.12.2017r., stanęliśmy przed koniecznością nawiązania w tym zakresie współpracy z nową „Multiagencją”. Zadania tego podjęła się Spółka Hanza Consulting Sp. z o. o.

Dzięki podpisanemu porozumieniu o obsłudze obowiązkowych ubezpieczeń OC rzeczoznawców majątkowych w PZU S.A. za pośrednictwem „Multiagencji” Hanza Consulting Sp. z o.o  oraz obsłudze innych produktów oferowanych przez PZU S.A., rzeczoznawcy majątkowi w Polsce będą mogli elektronicznie (on line) zgłaszać chęć zakupu ubezpieczeń i również w ten sposób będą mogli dokonywać płatności za wybrane produkty. Mamy nadzieję, że Spółka Hanza Consulting Sp. z o.o., ubezpieczająca również takie duże grupy zawodowe jak: architekci oraz inżynierowie budowlani, będzie równie sprawnie działać dla rzeczoznawców majątkowych od 1.01.2018r. Informujemy również Państwa, iż zgodnie z nowelizacją Ustawy o gospodarce nieruchomościami każdy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany posiadać polisę OC od wykonywanej działalności oraz ma obowiązek dołączać jej kopię do każdego operatu. Tym samym w niniejszym  e - mailu zamieszczamy dane adresowe i kontakt internetowy do „Multiagencji” Hanza Consulting Sp.z o.o. obsługującej rzeczoznawców majątkowych z rekomendacji Federacji, a także zamieszczamy stosowny link na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w celach kontaktowych: www.pfsrm.pl   (zakładka ubezpieczenia)

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że w zakresie zawierania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej OC (obowiązkowych) a także oferowania innych produktów wynegocjowanych przez Polską Federację z PZU S.A. dla rzeczoznawców majątkowych jedynym rekomendowanym przez Federację partnerem do zawierania tych polis jest firma Hanza Consulting Sp. z o.o. Chcieliśmy również poinformować Państwa, iż z przekazanych nam informacji od rzeczoznawców majątkowych wynika, że firma iExpert.pl S.A. stosuje praktykę w zakresie wysyłania wiadomości do rzeczoznawców majątkowych z informacją o braku posiadania przez nich obowiązkowej polisy OC. Z dostępnych nam informacji wynika, iż firma iExpert.pl S.A. może posiadać bazę ubezpieczonych rzeczoznawców, bowiem współpracowała z Polską  Federacją przez ostatnie 3 lata. Opisane powyżej działania i stwierdzenia o braku polis w systemie firmy iExpert.pl S.A. nie mają autoryzacji Federacji, a takie działania prowadzone przez firmę iExpert.pl S.A. wobec rzeczoznawców mają charakter akcji marketingowej prowadzonej wyłącznie przez firmę  iExpert.pl S.A. bez udziału i akceptacji ze Strony Federacji. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji i prosimy o kontakt z biurem Hanza Consulting  Sp. z o.o. (dane adresowe dostępne są również na stronie internetowej Federacji) lub bezpośrednio z Federacją. Informujemy również Państwa, że wszystkie zniżki i uprawnienia nabyte przy zawieraniu poprzednich polis za pośrednictwem Spółki iExpert.pl S.A. będą po uprzedniej weryfikacji uwzględniane w związku z zawieraniem nowych polis ubezpieczeniowych przy udziale „Multiagencji” Hanza Consulting  Sp. z o.o.

 

Z pozdrowieniami

Marek Wiśniewski

Prezydent

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.