Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
Praktyki zawodowe
Zasady
(2007-02-22)

odbywania praktyki zawodowej

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z trybem i sposobem nadawania uprawnień do szacowania nieruchomości, w tym zasadami i wymaganiami praktyki zawodowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 

Dokumenty wymagane od kandydata do odbycia praktyki :

1.   Wniosek o odbycie praktyki zawodowej – druk nr 1do pobrania TUTAJ -> wypełniamy DRUKOWANYMI literami

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia, przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do pobrania TUTAJ

3.   Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

4.   Zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (tylko osoby będące w trakcie studiów podyplomowych)

5.   Potwierdzenie przelewu kwoty 128,15 zł tytułem „opłata za dziennik praktyk” na konto:

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

ul. Nowogrodzka 50, Warszawa

10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 (PEKAO S.A.)

Opłata za dziennik wynosi 3% kwoty, e dziennika praktyki zawodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydani (§ 8.1. Rozporządzenia)

 


6.   Potwierdzenie przelewu  tytułem „opłata za praktykę zawodową” na konto:

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

ul. Heweliusza 11, Gdańsk

37 1050 1764 1000 0090 3066 6409 (ING)

7.   Kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (oryginał do wglądu)


Osoby pragnące odbyć praktykę zawodową w trybie indywidualnym zobowiązane są dostarczyć dodatkowo:

1.    Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości i wskazanie osób uprawnionych, pod kierunkiem których, będzie odbywała się praktyka zawodowa – druk nr 2 do pobrania TUTAJ

2.  Zgłoszenie osoby uprawnionej do prowadzenia praktyk zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości zawodowa – druk nr 3 do pobrania TUTAJ

 

Powrót do strony głównej

Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.