Informacja Komisji Standardów o stanie prac nad PKZW
(2008-05-30)

Informacja Komisji Standardów

Informacja Komisji Standardów o zasadach stosowania
od 1 czerwca w 2009 r.
Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)
przez rzeczoznawców zrzeszonych w stowarzyszeniach tworzących
Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)