Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Zakończenie praktyk

Po zakończeniu praktyki zawodowej, prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu (czyli harmonogramu), a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Na stronie 10 oprócz podpisu i pieczęci osoby prowadzącej (firma) proszę również o złożenie podpisu i pieczątki osoby uprawnionej (rzeczoznawca majątkowy).

Po zakończonej praktyce, kandydat zgłasza się do pełnomocnika z wypełnionym i podpisanym dziennikiem praktyk (uwaga na podpisy osoby uprawnionej i prowadzącego na ostatniej stronie), sześcioma operatami szacunkowymi, podpisanymi przez siebie i osobę/osoby uprawnioną/e (na pierwszej stronie operatu) oraz harmonogramem będacym załącznikiem do dziennika praktyk zawodowych.

Poniżej zamieszczono przykladowy wzór harmonogramu- załącznika do dziennika praktyk zawodowych, który mozna wykorzystać.

Przykładowy wzór harmonogramu – wersja edytowalna

Osoby, które składały zaświadczenia o ukończeniu studiów, a w trakcie praktyki nie uzupełniły dyplomu, powinny przedstawić oryginał dyplomu.

STARE PRAKTYKI– do marca 2014

Jeżeli nie dokonałeś/aś żadnego wpisu w „starym dzienniku” przed dniem wejścia w życie obecnego rozporządzenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zmianami) tj. do 18 marca 2014 możesz starać się o zmianę swego statusu na „nową praktykę – 6-cio miesięczną” zgłaszając zamknięcie praktyki w starej bazie i zarejestrowanie w nowej. Taka forma „skrócenia” praktyki MUSI być zarejestrowana w PFSRM. W przeciwnym razie do zamknięcia praktyki należy dostarczyć 15 operatów po upływie minimum 12 miesięcy (wg odnotowanych w dzienniku dat).