Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Informacje o towarzystwie

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku powstało 15 lutego 1999 w wyniku połączenia Pomorskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, działającego od 25 stycznia 1992 r. i Oddziału w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Pierwszym prezesem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych był Henryk Czajkowski (1999 -2001). W latach 2001 – 2006 prezesem była Halina Jaskulska. Od roku 2006 do roku 2012 prezesem Towarzystwa był Henryk Jankowski. W latach 2012- 2014 stanowiska prezesa PTRM piastował Cezary Kłapyta. Następnie ponownie prezesem została Halina Jaskulska (2014-2021). Od roku 2021 prezesem PTRM jest Leonard Wieczorek.

Pierwsza siedziba Towarzystwa znajdowała się pod adresem Szafarnia 10 w samym sercu Gdańska. Od grudnia’2002 biuro PTRM znajdowało się biurowcu przy ul. Heweliusza 11. 

W związku ze zwiększającymi się potrzebami lokalowymi od sierpnia’2022 siedziba Towarzystwa została przeniesiona do nowoczesnego Centrum Biurowego GARNIZON w Gdańsku Wrzeszczu i znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 184 lok. 226 na II piętrze. W siedzibie Towarzystwa każdy z jego członków może skorzystać bezpłatnie z naszej biblioteki, na którą składają się zarówno publikacje podręcznikowe, jaki i aktualne oraz archiwalne katalogi cen i kosztów różnych obiektów.

W związku z potrzebą stałego podnoszenia kwalifikacji i wymogiem doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych Zarząd Towarzystwa organizuje szkolenia i warsztaty. Cykliczne szkolenia organizowana są zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line. Szkolenia stacjonarne odbywają się w trybie kilkugodzinnym lub w formie wyjazdowej połączonej z integracją. Wykładowcami na organizowanych przez nas szkoleniach są wybitni specjaliści i praktycy z danej dziedziny. Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych ma na swoim koncie organizację konferencji krajowych.

Integracja naszego środowiska jest istotnym celem działania Zarządu, stąd nasze starania, aby spotkania integracyjne odbywały się cyklicznie. Zależy nam, aby były to zarówno tradycyjne spotkania opłatkowe jak również uroczysta kolacja po corocznym Walnym Zebraniu Członków oraz coroczne spotkania wyjazdowe.

Członkowie Zarządu jak i członkowie wszystkich komisji poza Komisją Arbitrażową pracują społecznie. Członkowie naszego Towarzystwa wybierani są do Zarządu i poszczególnych komisji na trzyletnią kadencję. Członkowie PTRM uczestniczą aktywnie w pracach komisji działających przy PFSRM między innymi w Komisji Arbitrażowej, Komisji Etyki czy Komisji Standardów, a także w komisjach istniejących przy obecnym Ministerstwie Rozwoju i Technologii, to jest Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.