Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Państwowa Komisja Kwalifikacyjna

Halina Jaskulska
Ewelina Nawrocka
Ewelina Nawrocka
Paweł Domzała

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Sabina Jurczyk-Wyrwa
Barbara Majewska
Leonard Wieczorek

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Tomasz Luterek

Wiceprezydent
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Mirosław Osiński

Komisja Rewizyjna

Halina Jaskulska

Przewodnicząca Komisji Etyki

Romualda Gwoźdź

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych

Sabina Jurczyk-Wyrwa

Komisja Szkoleń

Henryk Jankowski

Rada Programowa Kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”

Grażyna Górniak

Komisja Arbitrażowa

Grażyna Kłapyta

Komisja Arbitrażowa

Andrzej Mulik

Komisja Arbitrażowa

Leonard Wieczorek

Komisja Arbitrażowa