Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Zespoły problemowe

Zespoły problemowe i doradcze powoływane są przez Zarząd Towarzystwa z dla realizacji określonych zadań.
Zespoły takie nie są elementami stałej struktury Towarzystwa. Działają w określonym celu i w określonym czasie, a po wykonaniu nałożonych zadań ulegają rozwiązaniu.
Praca zespołów służy do przygotowania rozwiązań wdrażanych w bieżącej działalności Towarzystwa lub wypracowaniu długookresowych zasad i kierunków działania Towarzystwa.
Członkiem zespołu może być każdy członek PTRM w Gdańsku, chcący aktywnie uczestniczyć w życiu stowarzyszeniowym oraz kształtowaniu wizerunku Towarzystwa.