Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Dokumenty dla kandydata

  1. wniosek druk nr 1
  2. oświadczenie oświadczenie kandydat
  3. zgoda RODO dla PFSRM zgoda RODO kandydat
  4. klauzula A i zgoda RODO dla PTRM zgoda RODO PTRM kandydat
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie Dziennika Praktyk
  6. oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, potwierdzony oryginałem zaświadczenia z uczelni
  7. zgoda prowadzącego praktykę zgoda uprawniony
  8. oświadczenie prowadzącego praktykę oświadczenie uprawniony