Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Klub biegłych sądowych

W ramach Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych członkowie mają możliwość uczestniczenia w pracach Klubu biegłych.

Klub skupia członków będących biegłymi sądowymi, ale również zachęca do udziału rzeczoznawców majątkowych, którzy rozważają poszerzenie swojej działalności o pracę na rzecz sądów powszechnych.

Klub biegłych sądowych przy PTRM powstał w 2007 roku. Twórczynią Klubu i moderatorką spotkań jest Izabela Osińska.

Spotkania Klubu odbywają się w siedzibie Towarzystwa. W wyniku pandemii uczestnictwo w spotkaniach klubu jest możliwe również online. Obecnie uczestnictwo online możliwe jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Spotkania trwają do wyczerpania tematów przygotowanych przez uczestników. Członkowie klubu zbierają się średnio co 1,5 miesiąca.

Tematyka poruszana przez uczestników dotyczy szeroko pojętych opinii sporządzanych na potrzeby sądów, prokuratury czy policji. Skupiamy się również na pomocy w redagowaniu pism biegłych w sprawach sądowych, zachowaniu biegłych na sali sądowej oraz podczas oględzin. Uczestnicy dzielą się doświadczeniem, wątpliwościami, przemyśleniami czy też uzyskanymi w trakcie prac materiałami.

Efektem prac Klubu są między innymi pisma kierowane do stosownych urzędów, instytucji i sądów mające poprawić pracę biegłych i postrzeganie ich przez uczestników postępowań. 

Terminy spotkań Klubu znajdują sią w zakładce szkolenia.