Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Jak zostać członkiem towarzystwa?

  • Członkiem Towarzystwa może zostać Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe.
  • Przed wstąpieniem do Towarzystwa należy wypełnić deklaracja wstąpienia do PTRM i zgodę RODO, przesłać skany dokumentów na adres mailowy wycena@ptrm.com.pl, a oryginały dostarczyć do siedziby PTRM w Gdańsku.
  • O przyjęciu kandydata w szeregi Towarzystwa decyduje Zarząd po przeanalizowaniu formularza i rozmowie z kandydatem.
  • Dokonać “rejestracji do strefy rzeczoznawcy“.
  • Członkostwo w PTRM wiąże się z jednokrotną opłatą wpisową 250 zł i uiszczaniem opłaty członkowskiej w wysokości 70 zł miesięcznie.

Członkostwo w PTRM uprawnia do

  • zniżek podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez PTRM 
  • bezpłatnego korzystania z biblioteki PTRM

Jesteśmy grupą rzeczoznawców o różnorodnych specjalizacjach i doświadczeniach. Chcemy dzielić się naszą wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu i wspólnie rozwiązywać kwestie problematyczne.

Pracujemy nad tym, aby nasi członkowie otrzymywali wsparcie merytoryczne, warsztatowe i prawne, które pozwoli na rzetelne wykonywanie zawodu.

Deklaracja wstąpienia do PTRM

Zgoda RODO członków PTRM

Regulamin opłacania składek członkowskich