Informacje ogólne
(2011-09-09)

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, upoważnioną do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych.

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, spełniającą wymogi art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)

Komisja Arbitrażowa i Mediacji jest specjalistycznym zespołem powołanym do:
a)   prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości,
b)    dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art.157 ust.1 i 3 w/w ustawy.

Komisja Arbitrażowa i Mediacji działa zgodnie z regulaminem.

Przewodniczący Komisji Arbitrażowej i Mediacji – Gabriela Kowieska


Korespondencję i zapytania opatrzone dopiskiem „Komisja Arbitrażowa” prosimy przesyłać:

 

Listownie:

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

ul. Heweliusza 11, p. 1202

80-890 Gdańsk

Faxem:58 321 72 56
Mailem: wycena@ptrm.com.pl
 

 Powrót do strony głównej