Władze PTRM
(2012-04-25)
Zarząd

Prezes 

Halina Jaskulska

Wiceprezes

Leonard Wieczorek

Sekretarz

Romualda Gwoźdź

Skarbnik

Paweł Domzała

Rzecznik prasowy

Tomasz Luterek

Koordynatorzy ds. szkoleń

Mirosława Czaplińska

Kamila Werner

Janusz Pietrucin

Koordynator ds. informacyjnych i promocji zawodu

Marcin Szydlarski

 

Witryna internetowa

Andrzej Mulik

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Członkowie

Grażyna Górniak

Bożena Jarmoszka

Grażyna Kłapyta

Alina Ogryczak

Jan Semenowicz

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

 

Komisja Etyki Zawodowej

Członkowie

Bożena Jarmoszka

Sabina Jurczyk-Wyrwa

Roman Korolko

Krzysztof Luterek

Mirosław Osiński

Regulamin Komisji Etyki Zawodowej

 

 

Powrót do strony głównej