Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Aktualności

Nabór do komisji i grup roboczych

06.03.2023 08:00

W związku z nowym naborem i naborem uzupełniającym zachęcamy członków PTRM do zgłaszania kandydatur do następujących komisji i grup roboczych.

  • Prowadzący praktyki z zakresu „Nieruchomość gruntowa w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenia lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego”, termin do 15 marca 2023
  • Komisja Arbitrażowa i Mediacji Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, termin do 30 marca 2023
  • Komisja Arbitrażowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, termin do 15 marca 2023
  • Komisja Szkoleń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, termin do 15 marca 2023
  • Komisja Odznaczeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, termin do 15 marca 2023
  • Komisja Odznaczeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, termin do 15 marca 2023
  • Grupa robocza do spraw regulaminów Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

Zgłoszenia prosimy kierować do kierownika biura PTRM najlepiej kilka dni przed terminem.

Strefa stowarzyszenia
Strefa gościa
Strefa rzeczoznawcy