Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego i dróg publicznych mające wpływ na inwestycyjność działki przed 1.01.2026 r. oraz nowe funkcje Geoportalu

Prowadząca : dr inż. Ludmiła Pietrzak: Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Geodeta uprawniony zakres 1,2,3,5,6,7 Rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 2006 od 28.06.1996r., Biegły Sądowy, Planista, Fotogrametra, Klasyfikator

PROGRAM WARSZTATÓW ON-LINE:

1. Zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego i dróg publicznych mające wpływ na inwestycyjność działki, w tym WZiZT przed 1.01.2026 r. (lub przed planem ogólnym) i po tych zdarzeniach.

2. Zmiany w prawie budowlanym i ewidencji gruntów i budynków mające wpływ na zawartość wyrysu i wypisu z egib oraz mapy zasadniczej w stosunku do procesów inwestycyjnych, jakie były lub będą realizowane na działce ewidencyjnej.

3. Nowe funkcje na Geoportalu przydatne przy sporządzeniu operatu szacunkowego.

4. Sprawdzenie na Geoportalu możliwości inwestycyjnych działki, w tym czy dla działki będzie mogła być wydana wuzetka.

TERMIN :  14 maj 2024 r. godz. 09.00-16.00 , (4 pkt warsztatowe)

KOSZT:

200 zł   Członkowie PTRM z opłaconymi składkami, Praktykanci PTRM

350 zł  Pozostali uczestnicy , Osobom nie posiadającym uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego do ceny zostanie doliczony podatek VAT (23%)

Ze względów organizacyjnych uczestnictwo w szkoleniu należy potwierdzić do 09.05.2024r.

Osobom nie posiadającym uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego do ceny zostanie doliczony podatek VAT (23%)

Wpłaty prosimy dokonać  z dopiskiem w tytule: „ data / imię i nazwisko uczestnikana konto bankowe Towarzystwa : ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409

Formularz zapisu

Zapisz się Online za pomocą poniższego formularza.

Zgłaszający:
Zgody:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Warunek 1. Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty minimum 7 dni od rozpoczęcia szkolenia.Warunek 2. wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409

Warunek 3. Wpłata z dopiskiem w tytule „szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika”

Warunek 4. W przypadku braku wpłaty, zgłoszenie będzie nieważne.

Warunek 5. Warsztaty są przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 poz. 811 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (DZ.U. z 27.04. 2018. Poz. 811)

Warunek 6. Koszt uczestnictwa obejmuje:

* materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

* zaświadczenie o odbytym szkoleniu, w formie elektronicznej na wskazany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Istnieje możliwość za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł , otrzymania zaświadczenia listownie.

* wyżywienie w trakcie trwania szkolenia

WAŻNE:

1. Nie przyjmujemy/rejestrujemy zgłoszeń, bez przesłania potwierdzenia przelewu.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia.

4. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt na adres mailowy: wycena@ptrm.com.pl lub telefoniczny 797 814 512