Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Warsztaty on-line, Temat :  Fakty i mity o samowoli budowlanej – studium przypadków w pracy.

Wykładowca: mgr inż. Katarzyna Piechocka- rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami nr 7435. Od 2006 roku pełni funkcję inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i sanitarne w pełnym zakresie. Wykładowca na studiach podyplomowych na specjalnościach „Zarządzania nieruchomościami” oraz „Bezpieczeństwa i higieny pracy”.

TERMIN: 18.11.2024 r. godz. 12.00-16.30

Ze względów organizacyjnych uczestnictwo w szkoleniu należy potwierdzić do 13.11.2024r.

Wpłaty prosimy dokonać  z dopiskiem w tytule: „ data / imię i nazwisko uczestnika, „ na konto bankowe Towarzystwa w ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409

150 zł  dla Członków PTRM z opłaconymi składkami, Praktykanci PTRM

250 zł  dla Pozostałych uczestników , Osobom nie posiadającym uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego do ceny zostanie doliczony podatek VAT (23%)

Formularz zapisu

Zapisz się Online za pomocą poniższego formularza.

Zgłaszający:
Zgody:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Warunek 1. Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty minimum 7 dni od rozpoczęcia szkolenia.Warunek 2. wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409

Warunek 3. Wpłata z dopiskiem w tytule „szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika”

Warunek 4. W przypadku braku wpłaty, zgłoszenie będzie nieważne.

Warunek 5. Warsztaty są przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 poz. 811 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (DZ.U. z 27.04. 2018. Poz. 811)

Warunek 6. Koszt uczestnictwa obejmuje:

* materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

* zaświadczenie o odbytym szkoleniu, w formie elektronicznej na wskazany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Istnieje możliwość za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł , otrzymania zaświadczenia listownie.

* wyżywienie w trakcie trwania szkolenia

WAŻNE:

1. Nie przyjmujemy/rejestrujemy zgłoszeń, bez przesłania potwierdzenia przelewu.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia.

4. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt na adres mailowy: wycena@ptrm.com.pl lub telefoniczny 797 814 512