Standard Zawodowy nr 2
(2019-03-17)

Tabela uwag Pomorskiego TRM do propozycji standardu

Uwagi do propozycji
STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH NR 2 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO
przygotowane na spotkaniu 14 marca 2019 r.