Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Temat: „Mediacyjny niezbędnik z zakresu mediacji i zasady prowadzenia mediacji gospodarczych i cywilnych”

Prowadząca : Mediator Magda Bellwon

Data i miejsce szkolenia:

  • 27,28,29 Listopad 2024 r. , w godzinach 9:00 – 17:30
  • Biuro Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych , Aleja Grunwaldzka 184 lok. 226 , 80-226 Gdańsk

W zależności od ilości zgłoszeń, miejsce spotkania może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona uczestnikom 15.11.2024r.

Koszt :

  • 1000 zł: Członkowie PTRM z opłaconymi składkami, Praktykanci PTRM,
  • 1400 zł: Pozostali uczestnicy. Osobom nie posiadającym uprawnień rzeczoznawcy majątkowego do ceny zostanie doliczony podatek VAT (23%).

Wpłata: do dnia 15 listopada 2024 roku, z dopiskiem w tytule: „data / imię i nazwisko uczestnika” na konto bankowe Towarzystwa  w ING Bank Śląski S.A. Numer 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409. Aby zapewnić sprawną organizację szkolenia, prosimy o dokonanie wpłaty bezpośrednio po zgłoszeniu

Zgłoszenie uczestnictwa:  Rejestracja poprzez wypełnienie formularza online.

 

Formularz zapisu

Zapisz się Online za pomocą poniższego formularza.

Zgłaszający:
Zgody:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Warunek 1. Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty minimum 7 dni od rozpoczęcia szkolenia.Warunek 2. wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1764 1000 0090 3066 6409

Warunek 3. Wpłata z dopiskiem w tytule „szkolenie, data, imię i nazwisko uczestnika”

Warunek 4. W przypadku braku wpłaty, zgłoszenie będzie nieważne.

Warunek 5. Warsztaty są przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 poz. 811 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (DZ.U. z 27.04. 2018. Poz. 811)

Warunek 6. Koszt uczestnictwa obejmuje:

* materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

* zaświadczenie o odbytym szkoleniu, w formie elektronicznej na wskazany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Istnieje możliwość za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł , otrzymania zaświadczenia listownie.

* wyżywienie w trakcie trwania szkolenia

WAŻNE:

1. Nie przyjmujemy/rejestrujemy zgłoszeń, bez przesłania potwierdzenia przelewu.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wpłata zostaje zwrócona uczestnikowi szkolenia.

4. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności proszę o kontakt na adres mailowy: wycena@ptrm.com.pl lub telefoniczny 797 814 512